Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

23.01.2015

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.    Czego pragnął Pan Jezus?

  Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J.17. 11b

   Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.   I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.   Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
 J.17.20-23

  Do czego zachęcał Apostoł Paweł

   A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani,   z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.   Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.   Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.   Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.   Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
  Ef. 4.1-6

 Módlmy się o jedność Chrześcijan modlitwą Nas wszystkich.

   Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
  niech się święci imię Twoje!
 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
   Mt. 6. 9-13

                                                                                 Aneta i Sławek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.