Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

8.12.2014

Godzina Łaski … 8 grudnia

Siódme objawienie w Montichiari / Włochy/, 8 grudnia 1947 rok. 
(…) Madonna ukazała się Pierinie na wielkich białych schodach, ozdobionych po obu stronach białymi, czerwonymi i żółtymi różami. Matka Boża uśmiechając się powiedziała: 

…Ja jestem Niepokalane Poczęcie

  A majestatycznie zstępując w dół dodała: Jestem Maryja Łaski, to znaczy pełna łaski Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa…

  Schodząc nadal po schodach mówiła dalej: Przez to moje przybycie tu, do Montichiari, życzę sobie, abym była wzywana i czczona jako Róża Duchowna. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe, obchodzono „Godzinę Łaski dla całego świata”. Poprzez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy.

  A potem mówiła dalej: Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, udzieli swego przeogromnego miłosierdzia, o ile dobrzy ludzie będą w dalszym ciągu modlić się za swoich bliźnich.
  Należy jak najprędzej poinformować najwyższego pasterza Kościoła, papieża Piusa XII, o tym, że moim życzeniem jest, aby ta Godzina Łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o niej dowiedział. Jeśli ktoś nie może o tej porze przyjść do kościoła, niechaj w południe modli się u siebie w domu, a wtedy otrzyma ode mnie łaski. Kto tu, na tym miejscu, będzie się modlił i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z mojego Serca opiekę i łaski”.

  Matka Boża ukazała Pierinie swoje Serce, a sama promieniejąc powiedziała z naciskiem: „Spójrz na to Serce, które tak bardzo kocha ludzi, podczas gdy większość z nich napełnia je zniewagami!”. Po chwili Matka Boża mówiła dalej: „Jeśli i dobrzy, i źli połączą się w modlitwie, otrzymają z tego Serca miłosierdzie i pokój. Obecnie dobrzy otrzymali przeze mnie od Pana miłosierdzie, które wstrzymało okropną karę Bożą”. Potem dodała uśmiechając się: „Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski”.

Na dzień Godziny Łaski dla świata Najświętsza Maryja wybrała właśnie 8 grudnia…

  Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa uznawano Maryję za wybraną spośród ludzi, nazywano czystą i nieskalaną. Było jednak wielu, kwestionujących  tę prawdę.. tłumacząc,
że wszyscy zostali dotknięci grzechem pierworodnym i potrzebują odkupienia…

   W Rzymie w roku 1477 papież Sykstus IV ustanowił święto Poczęcia Niepokalanej … jak słuszna była to decyzja potwierdziła sama Matka Najświętsza w objawieniach : Katarzynie Laboure / 27 .11.1830 r w sobotę przed I niedzielą Adwentu/ oraz w cztery lata  już po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu / przez papieża Piusa IX 1854r/,  objawiając się w Lourdes Bernadecie Soubirous mówiąc: „ Jestem Niepokalane Poczęcie”.

  Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, ale także od wszelkiego innego. Nie popełniła żadnego zła, ani razu nie sprzeciwiła się nakazom Boga. Żyła w świecie, ale nad Jej duszą nie zapanował nigdy żaden grzech. Była święta już od swojego poczęcia. Stało się tak dzięki łasce Boga, który wybrał Maryję na matkę swego Syna.  Maryja otrzymała ten szczególny przywilej  ze względu na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa.

  Określenie „Niepokalana”  przylgnęło do Maryi stając się Jej drugim imieniem. Wielu świętych obierało Ją sobie za patronkę. Szczególnym czcicielem Niepokalanej był o. Maksymilian Kolbe, który nazywał siebie Jej szaleńcem. Dla Maryi był gotów zrobić wszystko, zawsze liczył na Jej pomoc i do Niej się uciekał. Poświęcił życie szerząc cześć Maryi po całym świecie.  W swoich listach pisał: „Zaufajmy Niepokalanej całkowicie i oddajmy się Jej, a szybko staniemy się świętymi”.

   Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników.
Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu
pierworodnego (przywilej, cud w porządku moralnym).  Natomiast Dziewicze poczęcie polega   na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy "za sprawą Ducha Świętego" Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa (przywilej, cud w porządku natury).

  Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg ze skarbami odwiecznej miłości jest po prostu na wyciągnięcie ręki… Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe… bo tak wielką obietnicę dała ludziom Maryja… przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem.. i  każdy, kto w tym czasie uwierzy otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne…

  W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg daje uzdrowienie, wyrywa z nałogu, uwalnia od trwania w niewoli grzechu … Możemy też doświadczyć innych łask, jak chociażby odnaleźć ścieżkę do własnej świętości… może też w naszych sercach zamieszkać pragnienie kroczenia tą ścieżką…być może będą wśród nas tacy, którzy poproszą tylko dla grzeszników, o ocalenie ich dusz...ci szaleńcy Boży…

Godzina Łaski... Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba przez Serce Maryi...

                                                                         Ela P.

1 komentarz:

  1. Godzina Łaski,której nie wolno nam zmarnować i niech każdy kto może korzysta z tego Zdroju Łask

    OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.