Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

03.03.2019

„Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel” (Łk 6, 40)

Podczas dzisiejszej Liturgii Słowa wsłuchujemy się w nauczanie Jezusa, Światłości Świata, wzywającego nas, abyśmy uwolnili się od tego wszystkiego, co czyni nas ślepymi na Boże miłosierdzie, a przez to niezdolnymi do okazywania miłosierdzia naszym bliźnim. 

Rozważając Ewangelię św. Łukasza, warto kierować się interpretacją jaką Orygenes nadał królestwu Bożemu, upatrując w nim samo-objawienie się Pana Jezusa (gr. ho autobasileia). Zbawiciel, gdy uczy nas o tajemnicach zbawienia, w pierwszej kolejności wskazuje na siebie, jako Pośrednika, przez którego Ojciec nas zbawieniem obdarza. Podobnie, ucząc nas konkretnej postawy wobec Boga i bliźnich, Jezus jako pierwszy żyje według swoich nauk, przez co staje się dla nas nie tylko Nauczycielem, ale przede wszystkim Przykładem; nie tylko Prawdą, ale również Drogą i Życiem. Tym ostatnim dlatego, że nauczaniu Zbawiciela towarzyszy łaska, którą Duch Święty wylewa na wszystkich, którzy biorą je na poważnie i „wcielają” w codzienności swojej egzystencji. W tym kontekście absolutnie nieodzowne jest autentyczne zjednoczenie z Jezusem, który udziela się nam w sakramentach, słuchanym Słowie, bliźnim, ale również w codziennej modlitwie, medytacji i praktykach ascetycznych.

01.03.2019

Nasz... oby Boży Dom


 Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych… Powiedziałbym raczej, Niezłomnych.
  W tym roku przypada on w pierwszy piątek miesiąca marca.

  Zeszły się dzisiaj dwie cierpiące miłości: Miłość Boga do człowieka i miłość człowieka do Ojczyzny. Obie dramatyczne z przelaną krwią.
    
  Pan Jezus przez swoją cierpiącą miłość, walkę o człowieka, o jego zbawienie wygrał.  Do każdego odkupionego należy wybór, czy z owoców zwycięstwa Jezusa zechce skorzystać, czy nie…
    
  Czy nieustanne boje o Polskę niepodległą, wolną, katolicką, które trwają od zarania naszych dziejów, również skończą się dla Niej, dla nas pomyślnie i tyle przelanej krwi ludzi miłujących swoją Ojczyznę nie okaże się bezsensowna?

  Niech miłość Ojczyzny będzie w nas żywa i owocująca wartościami i zaangażowaniem…
Myślę, że ekspiacyjne stanięcie pod krzyżem może nam w tym pomóc, w tym znaku, gdy był podniesiony wysoko, zawsze zwyciężaliśmy.
  
Czy jednak teraz, Polacy niosą go wysoko?...

28.02.2019

„ Permanentny Tłusty Czwartek”Czy masz ochotę na przysmaki?
  
Sposób ku temu jest prosty.
Podaję go poniżej.

Zastosuj go.
               
             Sławek + "Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie."
 Iż. 55.2-3

26.02.2019

"Bądź wierny Bogu, a On zajmie się tobą"  
W naszej Wspólnocie posługujemy modlitwą wstawienniczą za tymi, którzy przesyłają nam swoje intencje, jak również wzajemnie za siebie.
  Chciałbym proszącym i również nam modlącym się, bo przecież też bywamy, jesteśmy proszącymi, polecić do rozważenia słowa dzisiejszego pierwszego czytania. 
  

  W Słowie Bożym, więc i w tym tekście, wszystko jest ważne, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedno sformułowanie
 ..." oczekujcie Jego zmiłowania." 
  
  Oczekujcie, a nie wyczekujcie... 

24.02.2019

„Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Łk 6,35).


Perykopa, którą dziś rozważamy stanowi rozwinięcie nauczania zawartego przez Jezusa w błogosławieństwach i przekleństwach.Podobnie jak błogosławieństwa, wezwanie do życia według prawa miłości miłosiernej, która powinna bezwarunkowo obejmować wszystkich ludzi, skierowane jest do tych, „którzy słuchają” (por. Łk 6, 27). Święty Łukasz napisał, że „duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać” (Łk 6, 17-18), a zatem wezwanie Jezusa: „Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają” (Łk 6, 27-28) wskazuje na uniwersalizm Jego nauczania. Nie dotyczy ono jedynie Apostołów, którzy zostali wezwani do szczególnej misji, czy nawet Żydów, do których w pierwszej kolejności skierowana została Dobra Nowina, lecz wszyscy ludzie, stworzeni na podobieństwo Boże, powinni słuchać Jezusa i przez wypełnianie Jego przykazania miłości Boga i bliźniego stawać się Jego uczniami i przyjaciółmi.

21.02.2019

Małżeńskie przewinienie … i co dalej?


Przepraszam?
Rozmowa, aby rozwiązać problem?
Ciche dni i liczenie na czas?...

  U mnie, często jakieś okoliczności zewnętrzne – spotkanie, czy wizyta kogoś z rodziny, powoduje, że zapominamy, rozmawiamy na pozór normalnie i niby jest wszystko w porządku. 
Mam za sobą 30 lat małżeństwa i nie polecam odkładania pojednania na później, lub udawania , że nic się nie stało.
  Małżeńskie zranienia są bolesne, a skrywane na dnie serca zatruwają osobę zranioną i relację małżeńską.  
 Zranić można na wiele sposobów i nie bez powodu mówi się, że słowem można dodać komuś skrzydeł, ale można też, zabić w nim ducha.
  Sama przepraszam, jak zrobię coś ewidentnie przykrego, albo rzucę uwagę, która i słonia powaliłaby na łopatki. 

19.02.2019

Zagrożenia duchowe dzieci.

Chciałam poruszyć temat zagrożeń duchowych u dzieci. 
Jako mama dwójki  dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie ukrywam, że z tym problemem spotykam się niemal na każdym kroku. Biorąc pod uwagę, że komercja sprzyja i kreuje najgorsze wynaturzenia i zapycha tym nasze dzieciaki, po prostu czasem ręce mi opadają.

  Otóż w wielkim skrócie moje zasady co do tego czym bawią się moje dzieci, co czytają i oglądają, jakie mają gadżety (w tym przybory szkolne ) oraz w co się ubierają (a konkretnie jakie hasła i emblematy są na ich ubraniach) można by w skrócie określić jako "zakaz  wampiropodobnych lalek, hello kitty, Harego i jego magii, bajek i gier z przemocą i agresją... Mogłabym wymieniać cała listę pseudobohaterów, których już nawet nazw nie spamiętuję, ale wystarczy chwila wizyty w komercji i pewnie będziecie wiedzieć o co chodzi. No i tak sobie walczę z tym bardziej lub mniej skutecznie...