Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

27.09.2018

Nawróć się z przeciętności… Bądź siewcą, ale zważaj na perły… Tylko nie tłumacz się, że tak bardzo na nie zważasz, że nic nie robisz.


  Zastanawiam się czasem nad ludzkimi postawami, dotyczącymi stosunku do wiary katolickiej...
Są one bardzo różne. Spotykam ludzi od których czerpię wiedzę i są mi przykładem do naśladowania, oraz takich, którzy zadają pytania o wierze katolickiej i szukają usilnie odpowiedzi. O tych jednak raczej się nie „martwię”... 

 Z żalem patrzę na tych, którzy wydają mi się być najdalej od Pana Boga – czyli na tych na których Pan Bóg czeka i z żalu płacze kołacząc delikatnie do drzwi ich sumień. Pan Bóg w różny sposób posługuje się nami, jak siewcami, abyśmy siali Jego ziarno. Abyśmy rozbudzali w innych wiarę, która bierze się ze słuchania Bożego Słowa, a wypełnia w przykładzie życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. W przypowieści o siewcy dowiadujemy się o różnych rodzajach gleby na jaką może paść to Ziarno. Są jednak sytuacje w naszym życiu, kiedy tego Ziarna nie wolno nam zmarnotrawić – sytuacje w których Ziarno jest niejako ważniejsze od człowieka. Mam na myśli postawy świadczące o całkowitej negacji Bożych prawd, o ich celowym lekceważeniu, wyśmiewaniu, albo znieważaniu.

25.09.2018

„Bóg wierzy w ciebie”… „Urodziliście się po to, aby się wyróżniać”„ Chcę abyście mieli odwagę wyjść do tego pogańskiego świata i bez wstydu wyrazili swoją wiarę publicznie.”
„Świat potrzebuje dumnych wojowników, ożywionych swoją wiarą… którzy zaryzykują swoje imię i reputację, by nieść wiarę i miłość Jezusa całemu światu.
Bóg wzywa każdego z was do czynienia rzeczy wielkich,
Ale, jak często go zawodzimy, odrzucając to, jako jakieś mentalne rozmycie...

Nadszedł czas dla naszego pokolenia, aby przyjąć to wezwanie.
Wołanie Boga, wzywającego nas, aby całkowicie oddać się Jemu.
Aby ujrzeć tę delikatną dłoń, która cię prowadzi twoją drogą”….

„Musimy przerwać tę obojętność.
Tę destrukcyjną tolerancję zła?….

„ Ale do tego potrzeba wojowników! Gotowych zaryzykować swoją reputację i swoje imiona, a nawet własne życie, aby stanąć po stronie prawdy…”
  
   Czy Ty wierzysz w Boga, czy chcesz być Jego wojownikiem?...
 Polecamy mocne przesłanie Jima Caviezela, którego słowa przytoczyliśmy. Link na końcu tekstu.

23.09.2018

„Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi” (Mk 9, 30).


  Dziś po raz drugi Jezus zapowiada uczniom  paschalne misterium swojego cierpienia, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania. Ma to miejsce podczas ich podróży przez Galileę, będącej etapem drogi prowadzącej ostatecznie do Jerozolimy, za której murami Pan wypełni zbawczą wolę Ojca. Niestety, mimo że uczniowie idą za swoim Mistrzem, kolejny raz okazują się być nierozumni, o sercach nieskorych do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy (por. Łk 24, 25).   

W konsekwencji, mimo, że fizycznie wędrują razem, duchowe drogi Jezusa i Jego uczniów rozchodzą się, a oni sami stają się adresatami wezwania proroka Izajasza: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi” (Iz 55, 6-9).

21.09.2018

W tygodniu wychowania, módlmy się...


Modlitwa rodziców o dobre wychowanie dzieci
  Panie, Ty powiedziałeś: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje Mnie przyjmuje". Umocnij nas, abyśmy nasze dzieci co dzień na nowo przyjmowali. Daj nam zrozumieć, że czas, który im poświęcamy, nie jest czasem zmarnowanym. Pomóż nam, abyśmy umieli z miłości do naszych dzieci z niejednego zrezygnować. Daj nam poczucie wielkiej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Daj nam, rodzicom, pełną zgodność poglądów odnośnie do zasad wychowania, byśmy zwłaszcza w tej sprawie stanowili jedno serce i jedną duszę. Wzajemna miłość, którą nas połączyłeś, niechaj stanowi właściwą atmosferę, w której dzieci nasze żyją. Niechaj w tej miłości widzą odblask Twojej dobroci.
Amen

  Zawierzenie dzieci Bogu
  Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

20.09.2018

W drodze do La Salette

  W dniu wczorajszym obchodziliśmy Święto Matki Bożej z La Salette. Na tronie Modlitwy Wstawienniczej przygotowywaliśmy się do tego dnia przez 9 – dniową nowennę. Osoby chętne mogą ją jednak odprawić w każdym momencie roku.
  Dzisiaj kierujemy zaproszenie do naszych gości, do innej formy zmierzania ku Maryi Saletyńskiej.
   Proponujemy Rekolekcje Alpejskie, rekolekcje w drodze przeprowadzone przez Księdza Krystiana przy udziale Brata Mario.
   Zamieszczamy link do pierwszego dnia rekolekcji. Kto będzie chętny, niechaj dalej sam kroczy za prowadzącymi… Odpowiednie linki niemal same się pokażą.

                                                     Sławek Aneta i Magda

 REKOLEKCJE ALPEJSKIE dzień 1 - W drodze do La Salette

19.09.2018

Święto Matki Bożej z La Salette


Dzisiaj obchodzimy Święto Matki Bożej Saletyńskiej. Wczoraj dotarliśmy do końca Nowenny do Matki Bożej z La Salette.Na zakończenie nowenny proponujemy, kolejny... konkretny krok...

Ofiarowanie się Matce Bożej

   O Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko moja. Oto ja niegodny sługa Twój, obieram Cię dziś i na zawsze za Panią, za Matkę i Opiekunkę moją. Poświęcam Ci odtąd w szczególny sposób ciało i duszę moją, życie i śmierć moją, wszystkie władze duszy i ciała mego, oraz wszystko, czym jestem i co posiadam.

18.09.2018

Nowenna do Matki Boskiej Saletyńskiej. Dzień 9

Hymn Saletyński
https://www.youtube.com/watch?v=Z9qyl210yY0
 
9 dzień nowenny
Oto ostatni dzień mojej nowenny, o dobra Matko, a ja zaledwie powierzchownie rozmyślałem nad naukami słyszanymi w Twym objawieniu. Jak dobrze jest podziwiać i wielbić Cię, składając serce u stóp Twoich. Szybko mijają chwile spędzone przy Tobie. Powiesz mi, sądzę, tak jak rzekłaś pastuszkom, zachwyconym Twym widokiem: "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi!" Miłość wymaga ofiary i całkowitego oddania się. Spraw, niech ci, którzy Cię otaczają, zrozumieją, jaka jest konieczność, jakie sposoby i jaka radość służenia Bogu. A ja za te chwile spędzone przy Tobie, w których z Twą pomocą poznałem, jak wielką jest Twa miłość do mnie i do wszystkich ludzi, będę zawsze i wszędzie szerzył Twoją chwałę, by wszyscy na świecie znaleźli u Ciebie - źródła łaski Bożej - pomoc i otuchę.

Litania do Matki Bożej z La Salette
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi.
Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego.
Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna.