Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

11.01.2018

O Święcie Trzech Króli, raz jeszcze.


  Święto wychodzące z zapomnienia.
Niedługo po Nowym Roku przypada czas na kolejne święto popularnie zwane Trzema Królami. Obchodzi się je od III wieku, ale dziś ma wyłącznie kościelny charakter. Szerszego rozgłosu w świecie nabrało po sprowadzeniu (a raczej zrabowaniu przez cesarza Fryderyka Barbarossę) relikwii Trzech Króli z Mediolanu do Kolonii. Mieszkańcy miasta byli tak dumni ze zdobyczy, że ku czci Mędrców organizowali 6 stycznia wielki odpust i tak ich święto w tym dniu  przyjęło się w całym chrześcijańskim świecie. Zamykało ono okres Bożego Narodzenia.
   
  Dziś prawie w całości zanikły występujące jeszcze w okresie międzywojennym tradycje świeckie. Wierni, tak jak i dziś odwiedzali kościoły i zabierali do domu poświęconą kredę i mirrę (żywicę i zioła). Na drzwiach wejściowych wypisywali pierwsze litery z imion Mędrców ze Wschodu oddzielone krzyżykami i datę roczną. Zapis K+M+B (C+M+B) interpretowano różnie.  Do najpopularniejszych należy: „Cogito+matrimonium+baptismus – poznaję + małżeństwo + chrzest”,

09.01.2018

Osobisty Patron na 2018r


   Ela P i Jola, proponują, zachęcają nas obyśmy postarali się na ten rok o swojego osobistego Patrona. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej propozycji.                           Sławek i Aneta                                                 
  Szczęść Boże
 Może twój patron na rok 2018 pomoże w stanach niepokoju, wątpliwości, ja życzę ich, jak najmniej w 2018r.
   
  Wraz z serca płynącymi życzeniami Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień rozpoczętego nowego roku, opieki Matki Najświętszej, Darów Ducha Świętego, ogólnie wszystkiego co dostępne i służy na ziemskiej drodze do nieba, dla Wszystkich, przesyłam propozycję do zapoznania się, a może nawet skorzystania dla umocnienia wiary w Świętych Obcowanie.

07.01.2018

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11).

Obchodzone dziś Święto Chrztu Pańskiego jest poprzedzone w tym roku tylko o jeden dzień przez Uroczystość Objawienia Pańskiego. Łatwiej nam zatem rozważać razem oba te wydarzenia epifaniczne wskazujące na boskie pochodzenie Jezusa z Nazaretu, w którym doskonale i definitywnie wypełniają się obietnice mesjańskie złożone przez Boga, za pośrednictwem narodu wybranego, całej uciemiężonej przez grzech i śmierć ludzkości, i dzięki temu zachwycić się nowością, jaką wniosło na świat wcielenie i zbawcza misja odwiecznego Słowa.
Zarówno w opisie wędrówki  magów, którzy idąc za gwiazdą zdążali ze wschodu do odległej Judei, aby oddać hołd nowo narodzonemu Mesjaszowi, jak również w opisie chrztu Jezusa w nurtach Jordanu, objawia się wszechmoc Boga Stwórcy podporządkowującego prawa natury ekonomii zbawienia, wyrażającej się w absolutnej pokorze i ubóstwie, a zatem – po ludzku rozumując – niemocy Jego wcielonego Syna.

06.01.2018

Z Objawienia Pańskiego, świadectwo twojego życia.


   Jak za Proroka Izajasza, tak i teraz ciemność okrywa ziemię i mrok okrywa ludy.
Powstań i świeć Chrześcijaninie, bo  Światło masz w sobie.
  Pan jaśnieje nad tobą i oświetla Twoje drogi.
Przyjąłeś Słowo, które przyszło do ciebie, więc daj się odczytać.

05.01.2018

Posłuszeństwo żony – miłość męża. Jak być posłuszną?


  Znany jest nam fragment z listu św. Pawła do Efezjan, który nosi tytuł  Zasady życia domowego - wielki wzór dla mężów i żon.
  Cały fragment zamieszczam na końcu tego tekstu, a dla przypomnienia, zacytuję w tym momencie, tylko małe fragmenty…
    Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,  bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: …
.  Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje…
… W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!...

   Sprawa tego posłuszeństwa żon, spowodowała, że jedna z nich, należąca do naszej wspólnoty, napisała do mnie tak: 

  Szczęść Boże Sławku 
Czy Ty jako mężczyzna mógłbyś mi wytłumaczyć znaczenie dzisiejszej Ewangelii? Zawsze mam z tym problem, a zwłaszcza w tym czasie, kiedy mój mąż wczoraj na cały dzień "wyciął się" z naszej codzienności?

03.01.2018

Skarby w niebie, a skarby na ziemi


  Które z nich, w swoim życiu wybieram?
Chrystus w swoim nauczaniu, zachęca, byśmy gromadzili sobie skarby w niebie, by potem one zapewniły nam udział w radości wiecznej.
   
  Oto prawdziwe szczęście, którego my nie raz nie doceniamy. Zbytnio skupiamy się na "skarbach" tego świata, a one są przemijające, nietrwałe i niekiedy zgubne. Odciągają nas od Boga.
 Dążymy do sukcesu. Chcemy żyć z satysfakcją, że nam się powodzi. Widzimy często tylko siebie i w ten sposób moim zdaniem, gromadzimy sobie nie te skarby co trzeba. Osobiście uważam, że egoizm to choroba naszych czasów.

01.01.2018

Życzenia na Nowy Rok - Ela KS


Szczęść Boże
 Kochani Administratorzy i... wszyscy, proszę przyjmijcie z serca płynące życzenia.
  Oby ten, Nowy Rok,  który wkroczył w kalendarz, a my razem z nim, stał się rokiem powrotu do człowieczeństwa , do wartości najwyższych i najpiękniejszych. Do prawdziwej życzliwości, przyjaźni, miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Aby ugruntowana została nasza świadomość, że drugi człowiek to SACRUM i niszczyć go słowem, myślą czy czynem nie wolno.
   Aby wolność, pokój i radość zagościła i królowała w naszych sercach - Panie króluj nam, króluj w naszych sercach i prowadź, chroń i błogosław- bo my wszyscy, choć niepokorni to nadal Twoje dzieci...... Panie Boże nasz,  prowadź w ten Nowy 2018 Rok.