Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Modlitwa. Pokaż wszystkie posty

22.05.2018

Modlę się, modlę...

Modlitwa to najcenniejszy dar dla drugiego człowieka, szczególnie kiedy jest nieznany, a my staramy się za niego modlić…

  Kiedyś usłyszałam słowa, że niemożliwym jest, aby ograniczony umysł człowieka, zrozumiał Nieograniczonego Boga.
Ja myślę tu i teraz i pragnę najlepiej na wczoraj, a Bóg w swojej nieskończonej miłości, widzi naszą rzeczywistość w zupełnie innym czasie i daje to, co w danym momencie jest dla nas najlepsze.
 Przeżywam noce duchowe, nie tracąc przy tym wiary, czekam i mocno wierzę, że Bóg pragnie tylko naszego dobra. Kiedy czuję, że w mojej modlitwie brakuje serca, wzywam pomocy Ducha Świętego. Myśli o tym, że modlitwa nie ma sensu, są podszeptami szatana- jesteś marny, do niczego. Często wątpliwości, rodzą pytania -  a jak nie wymodlę ?

19.05.2018

Dziękuję i uwielbiam Cię Panie Boże


  "Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela,
że nawiedził lud swój i wyzwolił go,
 i moc zbawczą nam wzbudził
w domu sługi swego, Dawida:
 jak zapowiedział to z dawien dawna
przez usta swych świętych proroków,
 że nas wybawi od nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
 że miłosierdzie okaże ojcom naszym
i wspomni na swoje święte Przymierze -
 na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi,
że nam użyczy tego,
 iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani
bez lęku służyć Mu będziemy
 w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

08.05.2018

Modlitwa za Ojczyznę do św. Stanisława

Święty Stanisławie, patronie nasz, opiekunie całej Ojczyzny, pomóż nam. 
Naucz nas odnosić zwycięstwo. Naucz nas odnosić zwycięstwo z dnia na dzień. 
Patronie ładu moralnego w Ojczyźnie, okaż nam jak mamy je odnosić, realizując dzieło nieodzownej odnowy zaczynającej się od człowieka. Każdego człowieka. Ogarniającej całe społeczeństwo i wszystkie wymiary jego życia: duchowe, kulturowe, społeczne, i ekonomiczne – duchowe i kulturowe, duchowe i materialne. Naucz nas tego. Naucz nas i pomóż nam. 
  Ty, który jesteś wraz z Jasnogórską Królową Polski i św. Wojciechem patronem Ojczyzny. Pomóż odnieś to zwycięstwo w naszym pokoleniu.
Amen.

28.04.2018

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne


Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu.
  Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata.

07.04.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dz. 9  Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe… 7.04.2018r

  Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

  Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

06.04.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dz. 8 06.04.2018

Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe…

  Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

  Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego  Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

03.04.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dz 5


 03.04.2018

Dzień piąty: Dusze heretyków i odszczepieńców…

  Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.
  
  Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

02.04.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego Dz.402.04.2018

Dzień czwarty: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa…

  Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.   

  Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

  Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

01.04.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego Dz.3    01.04.2018

Dzień trzeci: Dusze pobożne i wierne…

  Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

  Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

  Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Wielkanoc 2018r Kapłańskie Błogosławieństwo i życzenia od IMW.


 Zwycięskie Alleluja nich rozbrzmiewa w sercach i napełnia całą Ziemię oraz będzie źródłem radości i pokoju  w Chrystusie Zmartwychwstałym...
  Udzielam błogosławieństwa dla całej Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej, Róż Różańcowych i tych, którzy codziennie posługują, aby te dzieła istniały i rozwijały się:
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, + Syn i Duch Święty. Amen.
         
      Ksiądz Czesław Matuła
Życzenia od Inicjatywy Modlitwy Wstawienniczej.
  Wdzięczni za Boże Miłosierdzie i dar odkupienia, oraz wdzięczni za Was, za Waszą obecność i wszelkie dobro, życzymy wszystkim szczodrego udziału w Tym co przygotował dla nas Bóg.
  Drogę mamy otwartą.

31.03.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego Dz.2


 31.03.2018
Dzień drugi: Dusze kapłańskie i zakonne…

  Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

 Zdrój Bożej miłości,
W sercach czystych gości,
Skąpane w miłosierdzia morzu,
Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

Czas zadumy przy Grobie Pańskim


  Panie Jezu, przychodzę tu dzisiaj, by czuwać przy Twoim grobie, by zajrzeć w siebie, w swoje człowieczeństwo, w swoją wiarę.

  
  Mimo, że złożono Cię w grobie, wierzę, że jesteś tu obecny i słuchasz mojej modlitwy.
Spraw by moje serce modliło się gorąco, a moje myśli były zawsze przy Tobie. Staję przed Tobą Panie w nagości prawdy o sobie, w poczuciu swojej nędzy i grzeszności.
Przed oczyma mam jeszcze wszystko to, co przeżyłeś Panie Jezu w Wielki Czwartek czyli Ostatnią Wieczerzę z Apostołami, samotną modlitwę w Ogrodzie Oliwnym i krople krwi na Twoim czole, mówiące o tym, że bardzo cierpiałeś. Pamiętam ciemną noc i zgraję żołnierzy którzy Cię aresztowali...Trochę Cię rozumiem, bo też czasami boję się nocy, cierpienia, samotności chociaż wtedy mogę pomodlić się do Ciebie tak, jak Ty modliłeś się do swego Ojca.

30.03.2018

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dz.130.03.2018r
 Dzień pierwszy: Dusze grzeszników i cała ludzkość…
    Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego.
A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

  Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

  O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

Droga Krzyżowa Jesteśmy w trakcie Triduum Paschalnego.  Stajemy w obliczu męki Chrystusa Pana.
  Pójdźmy za Jezusem, idąc może również, swoją krzyżową drogą. Dźwigajmy swój krzyż, ale złączmy go z krzyżem Zbawiciela.

  Rozpoczynając kroczenie z Jezusem wyrażamy zgodę na ... 
Czy naprawdę jesteśmy świadomi, co czeka nas na poszczególnych stacjach?
 
   Każda Droga Krzyżowa jest inna, każda jest indywidualna, niepowtarzalna, rozgrywa się w sercu...

 Jedno jest niezmienne... Miłość.
    Ania M


Stacja I  Pan Jezus skazany na śmierć.

  Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i Błogosławimy Ciebie.
 Żeś przez Święty Krzyż swój, świat odkupić raczył.

  Każda moja decyzja popełnienia grzechu jest skazywaniem Jezusa na śmierć, każda próba tłumaczenia się z tego, jest umywaniem rąk.
  Mówię, że nie chce ranić…, ale przecież robię to każdego dnia.
 Może moim hasłem powinno być "Ukrzyżuj Go", bo do tego sprowadza się moja codzienność?

  Panie... proszę daj siłę do walki z grzechem.

 Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.


Stacja II  Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

  Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i Błogosławimy Ciebie.
 Żeś przez Święty Krzyż swój, świat odkupić raczył.

  Bez wahania, bez sprzeciwu... wie, że to jedyna droga, aby mnie ocalić. Czy ja jestem gotowa pójść w ślady Jezusa, żeby ocalić swoją rodzinę? Ile razy słyszałeś moje słowa, że za ciężko… wiele razy o wiele za dużo…

  Proszę Panie dodaj mi odwagi, abym przyjęła swój krzyż z miłością.

28.03.2018

Gorzkie żale. Cz 3.

Część III
   Jezu, jak mocno musisz mnie kochać, jak bezgranicznie musisz wierzyć swojemu Ojcu, że to wszystko ma sens…

  Bo mi nie wystarczy Twoja męka, chcę Twojej śmierci... wiem, że mój grzech zamyka drogę do Boga, którą jesteś Ty.
 Jestem mordercą Miłości.

   A Ty Jezu czekasz, dajesz mi szansę na zbawienie do samego końca... może nie odrzucę swojego krzyża, tylko pomogę Ci go nieść, może nie ukryję się w tłumie tylko przyjdę obetrzeć Ci twarz, może będę przy Twojej Matce, gdy ciężar moich grzechów będzie obalał Cię na ziemię… może… 
Masz cały czas nadzieję...

26.03.2018

Gorzkie żale. Cz 2


Część II
  Przyjmujesz Jezu każdy mój grzech, każdą ohydę , którą noszę w sercu.

 Stoisz... a ja biję coraz mocniej, szydzę, obdzieram z szat, bawię się Twoim cierpieniem i bólem, bez opamiętania, wiję koronę cierniową z moich nieprawości…. jeszcze to….

  Duszo moja, serce…. kiedy będzie dość…, czy wtedy, gdy zabraknie sił do zadawania bólu Jezusowi?

23.03.2018

Gorzkie żale Cz. 1

Część I

  Panie Jezu, tak bardzo mnie kochasz, że jesteś w stanie za mnie umrzeć.
Wymaga tego Boska sprawiedliwość.

  Tyle zła, tyle mojej niegodziwości, egoizmu, braku wiary… to wszystko chcesz wziąć na siebie i prosić Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie.

  Przepraszam Cię Jezu za ból, który zadaję Twojemu sercu, ból zadany moimi grzechami oddanymi Tobie, ale też i tymi, które cały czas są we mnie.

  Czy dlatego tak cierpiałeś w Ogrójcu, bo wiedziałeś, że wielu ludzi odrzuci dar Twojej miłości, męki i śmierci krzyżowej?

  Czy ja nie jestem jedną z nich, pielęgnując w sobie grzechy, których nie chcę oddać w Sakramencie Pokuty i Pojednania?

16.03.2018

Droga Krzyżowa Narodu Polskiego


I Stacja -- Sąd nad Rzeczpospolitą
Zebrało się ich trzech - trzech pysznych władców Europy i uradzili, że Polska ma stać się pokarmem ich zachcianek i zaspokojeniem ich różnych potrzeb.
  I zaczęło się -1772 rok - pierwszy rok zagłady polskości, ucisku, zaprzeczania polskości, pierwszy rok niewoli Polaków, która miała trwać, aż 123 lata….
Tchórze i sprzedawczyki, i tacy byli wśród Narodu, uciekli bądź zaprzedali się zaborcom, mając tylko na względzie swoje sprawy doczesne i materialne. A osamotniony Naród trwał, trwał przy Jezusie, który też był samotny podczas modlitwy w Ogrójcu ….. Naród do Jezusa uciekał.
Któryś za nas cierpiał rany….

II Stacja – Wzięcie Krzyża
Nie ma, wymazana Rzeczypospolita, nie ma na mapach. Tylko Turcja nigdy nie uznała zaboru Polski – podczas spotkań z Sułtanem, gdy zapraszano ambasadorów Europy – mówiono: „Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył… „
A reszta świata zgodziła się i podpisała się skwapliwie pod aktami rozbiorów.
Naród bierze na siebie Krzyż nieobecności w świecie, Naród pozornie zgadza się na decydowanie o sobie przez zaborców. Naród w Panu pokłada nadzieje i gorące zanosi modły o wskrzeszenie Ojczyzny….

09.03.2018

Moja Droga Krzyżowa.


I Stacja – Sąd
Nieprawdą jest, że najwięcej wśród nas znajdziesz lekarzy, że na każdą ludzką bolączkę mamy lekarstwo, bądź radę…


Najwięcej jest sędziów. Sędziów surowych, nie znoszących sprzeciwu, sędziów którzy nigdy nie cofną swoich wyroków, często niesprawiedliwych, krzywdzących, skazujących, potępiających, nieodwołalnych. Sędziów – tchórzów - jak Piłat.
  Ileż to razy dziennie skazujesz swego bliźniego na odtrącenie, zabijasz pogardą i obojętnością? Ścigasz go myślą pełną mściwości i nienawiści? Nieprawda? Oburzasz się ? To przypomnij sobie, jak się zachowujesz, gdy ktoś naraz zajedzie ci drogę, albo wymusi… co mu wtedy życzysz?  Co mu posyłasz ? jakie myśli, a jakie słowa? A może błogosławisz?   No proszę cię … miej choć raz odwagę i przyznaj się do niegodziwości wobec bliźniego…
A co względem Boga? Czy to nie Boga obwiniasz o swoje niepowodzenia, za swoje upadki czy wszelkiego rodzaju klęski? A może już Boga osądziłeś i skazałeś na śmierć… jak Piłat ?
Zastanów się bracie, siostro… warto, bo i czas ku temu…
Któryś za nas cierpiał rany…

II Stacja – Wzięcie Krzyża
Tchórzliwie chowamy się, nie chcemy cierpień, nie chcemy przyjąć do wiadomości i zaakceptować tego  co dla nas niewygodne, co wymaga wysiłku, poświęcenia… poświęcenia bez ziemskiej zapłaty.
Zaraz słychać: a dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? Czym na to zasłużyłem, że muszę cierpieć?
I co znalazłeś odpowiedź ?

03.02.2018

Módlmy się za naszą Ojczyznę.


  Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.


Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,