Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

21.09.2018

W tygodniu wychowania, módlmy się...


Modlitwa rodziców o dobre wychowanie dzieci
  Panie, Ty powiedziałeś: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje Mnie przyjmuje". Umocnij nas, abyśmy nasze dzieci co dzień na nowo przyjmowali. Daj nam zrozumieć, że czas, który im poświęcamy, nie jest czasem zmarnowanym. Pomóż nam, abyśmy umieli z miłości do naszych dzieci z niejednego zrezygnować. Daj nam poczucie wielkiej odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Daj nam, rodzicom, pełną zgodność poglądów odnośnie do zasad wychowania, byśmy zwłaszcza w tej sprawie stanowili jedno serce i jedną duszę. Wzajemna miłość, którą nas połączyłeś, niechaj stanowi właściwą atmosferę, w której dzieci nasze żyją. Niechaj w tej miłości widzą odblask Twojej dobroci.
Amen

  Zawierzenie dzieci Bogu
  Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego.
Amen

1 komentarz:

 1. Od ponad roku w mojej wspólnocie parafialnej,utworzyłyśmy 3 grupy Różańca Rodziców.
  W Różańcu Rodziców codziennie odmawiamy za nasze dzieci jedną dziesiątkę różańca,
  (modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie)
  wspólnie z innymi rodzicami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla naszych dzieci.
  Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca.
  Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami.
  Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci
  oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży,
  a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci.
  Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą.
  W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec:)

  Możemy dać najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - to w końcu tylko 3-5 minut czasu:)

  OdpowiedzUsuń

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.