Jesteś potrzebny innym. Kliknij na "Dołącz do grona modlących" i poznaj zasady Modlitwy Wstawienniczej. Przemyśl, zapragnij i odpowiedzialnie podejmij posługę modlitewną. Zapraszamy.

__________________________________________

__________________________________________

27.02.2018

„... Miłość nie zazdrości...” (1Kor 13,4).

W pierwszym liście do Koryntian św. Paweł w „Hymnie do miłości” napisał:
„...Miłość nie zazdrości...” (1Kor 13,4).
Zazdrość jest grzechem, bo jest brakiem miłości. Bo kto nie kocha, ten ulega zazdrości i nienawidzi ludzi szczęśliwych. Jest rodzajem ślepoty, która pozbawia człowieka tego, co w jego życiu jest dobre. A zatem zazdrość, jest słabością i zaliczana jest do grzechów głównych.

  Kodeks Kościoła Katolickiego nr.2539 określa zazdrość, która „oznacza smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nadmierne pragnienie przywłaszczenie go sobie”.
Św. Augustyn uznaje zazdrość za „grzech diabelski” a św. Grzegorz Wielki przypomina, że to właśnie „z zazdrości rodzi się: nienawiść, obmowa, oszczerstwo, cieszenie się z nieszczęścia bliźniego i cierpienia z jego powodzenia” A więc zazdrość jest w istocie lękiem o miłość i o to co z nią się wiąże, a bez czego życie człowieka staje się nonsensem. Zazdrość nie znosi miłości i zabija ją.
  Św. Paweł z Tarsu w cytowanym już Hymnie o miłości właśnie w tej wadzie jaką jest zazdrość, upatruje główną przyczynę do zamykania się człowieka na miłość bliźniego.
Natomiast św. Tomasz z Akwinu za grzech szczególnie ciężki uznaje zazdrość o cudzą świętość, łaskę i miłość Bożą, jaką została obdarowana druga osoba. Taka zazdrość jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż to ON jest uwielbiony w swoich dziełach i przeciw Niemu człowiek kieruje swoją zazdrość.
   Ulegając zazdrości jesteśmy w stanie dopuszczać się największego zła. Zazdrość odbiera człowiekowi zdolność poprawnego myślenia, zaciemnia jego umysł, wypacza spojrzenie na ludzi i na świat, odbiera pogodę ducha, prowadzi do nienawiści i przemocy.

   W Piśmie św. mamy wiele przykładów zazdrości.
Jednym z pierwszych owoców grzechu pierworodnego jest zazdrość Kaina do Abla, która doprowadza do bratobójstwa.”Pan zapytał Kaina: ”Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież  gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeśli zaś nie będziesz dobrze postępował grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”(Rdz.4,6-7). A więc zazdrość rodzi smutek, lęk.

   Z zazdrości bracia Józefa gotowi są go zabić, ale w ostateczności dochodzi do sprzedania brata w niewolę do Egiptu. ”Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać”(Rdz 37,4) A więc zazdrość niszczy miłość do drugiego człowieka.
To zazdrość zaślepia Saula, który zaczyna nienawidzić Dawida. Zazdrości sukcesów Dawidowi i staje się zakładnikiem lęku. Zły duch-duch zazdrości, każe mu zabić Dawida ”I od tego dnia Saul patrzył na Dawida zazdrosnym okiem. A oto nazajutrz zły duch ,zesłany przez Boga opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swego domu”(Sm 18,9-10).

   Z zazdrości również Herod usiłuje zabić Jezusa i nie waha się zabić niemowlęta w Betlejem.
Z postawą zazdrości spotyka się Jezus w gronie swoich uczniów, kiedy to dwaj z nich proszą Go aby dał im pierwsze miejsce po sobie w Jego Królestwie. Gdy dziesięciu(pozostałych) to usłyszało oburzyli się na tych dwóch braci. Jest to reakcja zazdrości płynąca z poczucia zagrożenia swojej pozycji. Pan daje im wtedy niezwykłą naukę pokazując, że w Jego Królestwie nie rządzą prawa chciwości, zazdrości. A w przypowieści o przewrotnych dzierżawcach, którzy z zazdrości zamordowali Syna właściciela winnicy, aby posiąść jego własność ukazuje do czego może doprowadzić zazdrość. ”Lecz rolnicy zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go a posiądziemy dziedzictwo”(Mt 21,38) I to jest zazdrość o dobra materialne.
Ewangeliści Mateusz i Marek piszą, że Jezus został wydany na śmierć krzyżową przez zawiść arcykapłanów.”Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść.

  Pokonywaniem zazdrości jest rozwijanie i praktykowanie na co dzień cnoty pokory. Człowiek pokorny, zna bowiem swoje ograniczenia i słabości. Nie przeszkadza mu, że inni osiągnęli wiele więcej niż on a nawet jest z tego zadowolony.
Aby nie popaść w grzech zazdrości należy pielęgnować w sobie braterstwo miłości, bo „miłość nie zazdrości, ani nie szuka swego”.(Kor.13,4-5)
   
   Teraz,  naszą modlitwę o czystość, dobroć, uwolnienie od zazdrości serc naszych, rozpocznijmy słowami z Księgi Psalmów:
„Panie, moje serce nie jest wyniosłe i oczy moje nie patrzą z góry.
Nie gonię za tym co wielkie albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: zaprowadziłem ład i spokój w mojej duszy” (Ps131,1-2)
  
   Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrawiać nasze zranione serca.  Prosimy Cię Jezu przez wstawiennictwo Twojej Matki-naszej Pośredniczki, abyśmy zostali uwolnieni od złego ducha zazdrości, który czyni nas niewolnikami.

Od niepokoju,  smutku i lęku
Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie
Od nienawiści, nierządu, zawiści
Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie
Od myśli o zazdrości, gniewie
Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie
Od wszelkiej złej przyjaźni
Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie
Od wszelkiego zła ukrytego
Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie
Jezu wydany na śmierć przez zawiść, uwolnij nasze oczy od morderczej zazdrości, która prowadzi do podziałów, kłótni i nienawiści
Ciebie prosimy, uwolnij nas Panie

Prosimy Cię Panie
Naucz nas cenić to, kim jesteśmy i dziękować za to co mamy
Prosimy Cię Panie
Daj nam zrozumieć, że ludzie są różni i tak trzeba. Bo gdyby” każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”. (ks. Twardowski)
Prosimy Cię Panie
Pomóż nam dobrze myśleć i mówić o innych, wychwalać Boga za to co w nich dobre, mądre czy piękne.
Prosimy Cię Panie
Strzeż nas od słów, które porównują lub poniżają.
Prosimy Cię Panie
Niech powodzenie bliźniego nie napełnia nas nigdy smutkiem.
Prosimy Cię Panie
Naucz nas Panie „cieszyć się z cieszącymi, płakać z płaczącymi”.(Rz12,15)
Prosimy Cię Panie
Ulecz nasze serca zranione zazdrością i nienawiścią i wlej w nie miłość daną przez Ducha Świętego.
Prosimy Cię Panie 
                                                      Maria F

1 komentarz:

Jeśli nie chcesz być osobą anonimową odpowiadając na wpis, kliknij na: "Komentarz jako", wybierz "nazwa/adres URL" i wpisz swoje imię. To jest również, taka prośba z naszej strony.